Zarządzenie Nr 184/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 182/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf