Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych..

Pobierz dokument - format pdf