Zarządzenie Nr 186/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 186/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf