Zarządzenie Nr 192/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018

Zarządzenie Nr 192/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf