Obwieszczenie AU.6733.17.2018 z dnia 05.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.17.2018 z dnia 05.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
BUDOWA LINII KABLOWEJ NN NA TERENIE DZIAŁEK NR 2982/2, 3008, 2981, 2980/4, 2979, 2978, AM.18, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf