Obwieszczenie AU.6733.19.2018 z dnia 05.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2018 z dnia 05.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 63 W UL. ARMII POZNAŃ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 3123, AM. 35, 3669, AM.44, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf