Obwieszczenie AU.6733.18.2018 z dnia 07.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.18.2018 z dnia 07.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOSCI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 4/8, 6/7, ARK. MAPY 1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf