Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 11.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 11.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Szenica i ul. Bałtyckiej w Pleszewie w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działki nr 38, am.3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf