Zarządzenie Nr 195/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 195/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf