Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 20, 24/11, 24/5, AM.21, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf