Obwieszczenie AU.6733.15.2018 z dnia 12.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 301/9, 301/21, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf