Zarządzenie Nr 194/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018

Zarządzenie Nr 194/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat.

Pobierz dokument - format pdf