Zarządzenie Nr 199/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 199/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf