Obwieszczenie AU.6733.20.2018 z dnia 24.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.20.2018 z dnia 24.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN 0,4KV NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 2180/2, AM.22 ORAZ NR 2180/3, AM.23, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf