Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf