Obwieszczenie AU.6721.38.2018 z dnia 27.09.2018

Obwieszczenie AU.6721.38.2018 z dnia 27.09.2018 o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie, w dniach od 9 października 2018 r. do 31 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf