Zarządzenie Nr 217/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018

Zarządzenie Nr 217/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018 w sprawie: ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew na potrzeby kampanii wyborczej do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf