Uchwała Nr XXXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim"

Pobierz dokument - format pdf