Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf