Uchwała Nr XXXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf