Zarządzenie Nr 220/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2018

Zarządzenie Nr 220/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf