Protokół nr XXXV/2018 z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 września 2018 r.

Protokół nr XXXV/2018 z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 września 2018 r.