Gmina

MPZP Osiedle Nowa Wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla obszaru części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew zatwierdzony uchwałą nr XX/237/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 września 2012 r. poz. 4056

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

MPZP Osiedle Lenartowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Lenartowice” dla obszaru części wsi Lenartowice gm. Pleszew zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/280/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 32 z dnia 28 lutego 2002 r. poz. 969

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

MPZP Szosa Jarocińska dla części wsi Kowalew i Korzkwy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZOSA JAROCIŃSKA” dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew zatwierdzony uchwałą nr XII/63/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 października 2003 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 206, poz. 4156,

Pobierz uchwałę - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

MPZP osiedle "Pod Lasem" Zielona Łąka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego osiedle „Pod Lasem”, we wsi Zielona Łąka gmina Pleszew zatwierdzony uchwałą nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2003 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 133 z dnia 6 sierpnia 2003 r. poz.2505

Pobierz treść uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

MPZP Zielona Łąka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego osiedle we wsi Zielona Łąka gmina Pleszew zatwierdzony uchwałą nr XXII/195/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2000 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 92 z dnia 29 grudnia 2000 r. poz.1225

Pobierz treść uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf