Miasto

MPZP 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 października 2014 r. poz. 5437.

Pobierz dokument - format tif

MPZP dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie

Opis: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie zatwierdzony uchwałą nr XXXII/410/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2014 r., poz. 3055.
 
 

MPZP Pleszew w rejonie ulic Słowackiego i Targowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru w rejonie ulic słowackiego i Targowej zatwierdzony uchwałą nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 162 z dnia 26 listopada 2004 r. poz. 3464

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa zatwierdzony uchwałą nr XLI/319/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2002 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 114 z dnia 18 września 2002 r. poz. 3186


Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?Pleszew ? rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno – zachodniej części miasta Pleszewa zatwierdzony uchwałą nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 87 z dnia 11 czerwca 2004 r. poz.1781

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf