Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami

Wniosek o wykreślenie roszczenia

Wniosek o wykreślenie roszczenia -  format pdf

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki -  format pdf

Wniosek o udzielenie informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wniosek o udzielenie informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego -  format pdf

Wniosek o zawarcie umowy najmu pomieszczenia w ramach kontynuacji umowy

Wniosek o zawarcie umowy najmu pomieszczenia w ramach kontynuacji umowy-  format pdf

Wniosek o zawarcie umowy najmu

Wniosek o zawarcie umowy najmu -  format pdf

Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji umowy

Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji umowy -  format pdf

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu -  format pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - format pdf