Ochrona środowiska

Uchwala antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Materiały antysmogowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pobierz wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - format docx format pdf

Pobierz zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - format docx format pdf

Pobierz wniosek o wypłatę dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. - format docx format pdf

Wymiana kotłów 2019

Zasady udzielania dotacji wymiany źródła ciepła - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o dotację - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o oddaniu budynku do użytku - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o posiadaniu prawa do budynku - pobierz dokument  - format.pdf

Zgoda współwłaściciela nieruchomości - pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z wykorzystania- pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważane podejmowanie decyzji w sprawie wycinki.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Procedury usuwania drzew i  krzewów pobierz dokument  - format.pdf
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew pobierz dokument  - format.pdf
Zgłoszenie usunięcia drzewa - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

Pobierz teskt wniosku - format pdf

Pobierz tekst wniosku - format MS Word

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Pobierz tekst wniosku - format doc