Podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyja- ordynacja podatkowa - format pdf

Klauzula informacyjna do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - format pdf

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.

Procedura składania wniosków - link

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - format pdf

Oświadczenie - format pdf

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2024

Uchwała Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr LXXVI/657/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.   

Uchwała Nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:

Uchwała Nr LXXIII/631/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczeniowej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2024

Wzory obowiązujące od 1 lipca 2019

Podatek leśny

 • Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania - format pdf

Deklaracjię na podatek leśny - format pdf
Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - format pdf
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - format pdf

Broszura informacyjna dotycząca podatku leśnego - format pdf

 • Informacja o lasach -- formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania - format pdf

Informacja o lasach - format pdf
Załącznik nr 1 do informacji o lasach - format pdf
Załącznik nr 2 do informacji o lasach - format pdf
Załącznik nr 3 do informacji o lasach - format pdf

Broszura informacyjna dotycząca informacji o lasach - format pdf

Podatek rolny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do informacji o gruntach - format pdf - format xls 
Załącznik nr 3 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls 
Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2023

Wzory obowiązujące od 1 lipca 2019

Podatek leśny

 • Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania - format pdf

Deklaracjię na podatek leśny - format pdf
Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - format pdf
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - format pdf

Broszura informacyjna dotycząca podatku leśnego - format pdf

 • Informacja o lasach -- formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania - format pdf

Informacja o lasach - format pdf
Załącznik nr 1 do informacji o lasach - format pdf
Załącznik nr 2 do informacji o lasach - format pdf
Załącznik nr 3 do informacji o lasach - format pdf

Broszura informacyjna dotycząca informacji o lasach - format pdf

Podatek rolny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do informacji o gruntach - format pdf - format xls 
Załącznik nr 3 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls 
Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls 
Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Deklaracja na podatek od środków transportowych 2024

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)
Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych
Termin składania: do 15 lutego roku podatkowego jak rónież w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zmiany misjeca zamieszkania lub siedziby.
Miejsce składania: siedziba organu podatkowego właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Obowiązujący wzór: od 1 stycznia 2019r.

Pobierz deklarację na podatek od środków transportowych - format pdf  format -xls
Pobierz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - format pdf  format xls

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2023

Uchwała Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczeniowej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - format pdf

Oświadczenie - format docx

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni - format pdf

Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika - format docx

Procedura składania wniosków - link

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2022

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczeniowej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2021 - wzory obowiązujące od 1 lipca 2019

Podatek leśny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o lasach - format pdf - format xls

 

Podatek rolny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

 

Podatek od nieruchomości

 Załącznik nr 1 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Deklaracje na podatek od środków transportowych 2021

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych

Termin składania: do 15 lutego roku podatkowego jak rónież w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zmiany misjeca zamieszkania lub siedziby.

Miejsce składania: siedziba organu podatkowego właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Pobierz deklarację na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Pobierz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2021

Uchwała nr XXVI/244/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczeniowej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Deklaracje na podatek od środków transportowych 2020

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych

Termin składania: do 15 lutego roku podatkowego jak rónież w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zmiany misjeca zamieszkania lub siedziby.

Miejsce składania: siedziba organu podatkowego właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Pobierz deklarację na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Pobierz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2020 - wzory obowiązujące od 1 lipca 2019

Podatek leśny

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o lasach - format pdf - format xls

 

Podatek rolny

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

 

Podatek od nieruchomości

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2020

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

 

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2019 - wzory obowiązujące od 1 lipca 2019

Podatek leśny

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o lasach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o lasach - format pdf - format xls

 

Podatek rolny

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach - format pdf - format xls

 

Podatek od nieruchomości

 

Załącznik nr 1 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do deklaracji na od nieruchomości - format pdf - format xls

 

 

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - format pdf - format xls

Deklaracje na podatek od środków transportowych 2019

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych

Termin składania: do 15 lutego roku podatkowego jak rónież w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zmiany misjeca zamieszkania lub siedziby.

Miejsce składania: siedziba organu podatkowego właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

Pobierz deklarację na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

Pobierz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - format pdf - format xls

 

 

Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2019

Obwieszczenie nr 12 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Deklaracje i informacje podatkowe (IN, IR, IL, DN, DL, DR) 2019 - wzory obowiązujące do 30 czerwca 2019

Pobierz deklarację na podatek leśny - format pdf

Pobierz deklarację na podatek leśny - format doc

Deklaracja na podatek rolny - format pdf

Deklaracja na podatek rolny - format doc

Pobierz deklarację na podatek od nieruchomości - format pdf

Pobierz deklarację na podatek od nieruchomości - format doc 

 

Informacja w sprawie podatku leśnego - format pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego - format doc

Informacja w sprawie podatku rolnego - format pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego - format doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - format pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - format doc

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku-zaległosci

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
tel. (062) 7428-327
fax (062) 7428 301


ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek rolny,
od nieruchomości, leśny)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej ? odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej;
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej ? umorzenie odsetek za zwłokę;

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew (z uzasadnieniem, wskazaniem nowych terminów płatności), podpisany przez wszystkie uprawnione osoby;
 2. dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz ponoszone cykliczne wydatki;
 3. inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku podatnika, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej, rodzinnej i osobistej wnioskodawcy (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
  • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
  • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od środków transportowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301


ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek od środków transportowych)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej;
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę;

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;

2.    dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

3.    inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy)

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku podatnika, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej, rodzinnej i osobistej wnioskodawcy (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

Udzielenie pomocy de minimis - podatek od środków transportowych


KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301

UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W FORMIE ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek od środków transportowych)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej;
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę;
 • art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;

2.    wniosek o udzielenie pomocy de minimis (druk do pobrania na miejscu);

3.    kopie zaświadczeń lub decyzji o uzyskanej pomocy publicznej (z 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz z roku bieżącego) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy;

4.    dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody beneficjenta pomocy (sprawozdania finansowe, bilanse);

5.    inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy)

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku beneficjenta, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej beneficjenta (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek beneficjenta, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

Udzielenie pomocy de-minimis w rolnictwie

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
tel. (062) 7428-327
fax (062) 7428 301


UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W FORMIE ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie odsetek za zwłokę;
 • art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, podpisany przez wszystkie osoby uprawnione;
 2. wniosek u udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (druk do pobrania na miejscu);
 3. kopie zaświadczeń lub decyzji lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej (z 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz z roku bieżącego) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy;
 4. dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody beneficjenta pomocy (sprawozdania finansowe, bilanse lub dochód z gospodarstwa z ostatnich pełnych 3 lat księgowych);inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku beneficjenta, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej beneficjenta (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek beneficjenta, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • beneficjent pomocy powinien spełniać przesłanki niezbędne do udzielenia pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia

VIII. FORMULARZE
Wniosek u udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

 

Udzielenie pomocy do minimis w przemyśle


KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-329
fax (062) 7428 301


UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W PRZEMYŚLE W FORMIE ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie odsetek za zwłokę;
 • art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24 grudnia 2013);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, podpisany przez wszystkie uprawnione osoby;
 2. wniosek u udzielenie pomocy de minimis (druk do pobrania na miejscu);
 3. kopie zaświadczeń lub decyzji lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej (z 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz z roku bieżącego) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy;
 4. dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody beneficjenta pomocy (sprawozdania finansowe, bilanse z ostatnich pełnych 3 lat księgowych oraz roku bieżącego);
 5. inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku beneficjenta, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej beneficjenta (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek beneficjenta, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • beneficjent pomocy powinien spełniać przesłanki niezbędne do udzielenia pomocy publicznej; 
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE
Wniosek u udzielenie pomocy de minimis.

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

 

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, lesnego - osoby prawne

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301


WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - OSOBY PRAWNE

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
 • Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r.(Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r., poz. 749 ze zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracje składane w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego i leśnego.

Deklaracje składane w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

 

III. OPŁATY: -

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: -
VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w pokoju nr 006
 • Dodatkowe informacje: Akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, zawiadomienie/decyzja z nadzoru budowlanego, umowa dzierżawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pisemne uzasadnienie w przypadku korekty deklaracji;
 • Zwolnienia i ulgi podatkowe określone i stosowane wg zasad wymienionych w przepisach podatkowych.

VIII. FORMULARZE
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301


WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 969 ze zm.)
 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
 • Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r.(Dz.U. z 2013r., poz. 546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r., poz. 749 ze zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacje składane w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji podatkowej.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w pokoju nr 006
 • Dodatkowe informacje: Akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, zawiadomienie/decyzja z nadzoru budowlanego, umowa dzierżawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pisemne uzasadnienie w przypadku korekty informacji/deklaracji; Z wolnienia i ulgi podatkowe określone i stosowane wg zasad wymienionych w przepisach podatkowych

VIII. FORMULARZE
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301

ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ (powierzchnia gospodarstwa rolnego)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r.,poz. 749 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydanie zaświadczenia;

2.    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej;

III. OPŁATY:

 • 17,00 zł
 • Zwolnienia od opłaty skarbowej określone w ustawie o opłacie skarbowej;

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na wydaniu zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy, potwierdzające stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia;
 • nieuiszczenie należnej opłaty skarbowej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE
Do pobrania na miejscu

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
tel. (062) 7428-327
fax (062) 7428 301


ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania na miejscu);
 2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

III. OPŁATY:
21,00 zł
Zwolnienia od opłaty skarbowej określone w ustawie o opłacie skarbowej;

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej informacji dotyczącej wniosku podatnika,
  tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości leśnym,
  od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nieuiszczenie należnej opłaty skarbowej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

 

VIII. FORMULARZE

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. - format pdf

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW