Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

KOMUNIKAT Państwowej Komisji Wyborczej dot. dopisania się do spisu wyborców

W związku z otrzymaną opinią Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości dopisania się do spisu wyborców uprzejmie informujemy, iż w zaplanowanych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego brak możliwości dopisania się do spisu osób, które nie będą ujęte w rejestrze wyborców Gminy Pleszew. Dlatego sprawdź czy jesteś w REJESTRZE WYBORCÓW.

Pobierz dokument - pismo - format pdf

Pobierz dokument - wyjasnienie - format pdf

Lista wiadomości