V kadencja (od XII-2006 do 2008)

Zarządzenie Nr 154/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 154/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy w Pleszewie na 2008r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 153/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 153/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zaminy planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 152/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 152/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2008r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 151/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 151/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podręcznika zarządzania oraz instrukcji obiegu, kontroli i archiwiwzowania dokumentów finasowo ksiegowych dotyczących projektów wspólfinasowanych ze środków UNi Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie  

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Pobierz załącznik do zarządzania - format pdf 
Pobierz załącznik (z 1) - format pdf 
Pobierz załącznik (z 2) - format pdf 
Pobierz załącznik (z 3) - format pdf 
Pobierz załącznik (z 4) - format pdf 
Pobierz załącznik (z 5) - format pdf 
Pobierz załącznik (z 6) - format pdf 

Zarządzenie Nr 150/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 150/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 149/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 149/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomośc gruntową położóną w miejscowości Jedlec Gmina Gołuchów

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 148/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 148/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Jedlec Gmina Gołuchów

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 147/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 147/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 146/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 146/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 146/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 146/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 145/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 145/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 144/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 144/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie powołania zespołu projektowego w celu realizacji projektu "SMYK"

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 143/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 143/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 142/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 142/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

Zarządzenie Nr 141/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 141/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 140/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 140/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 138/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 138/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Miast i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 137/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 137/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i zobowiązania komisji do przeprowadzenia przetargu

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 136/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 136/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 135/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 135/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/V/2008r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie okreśłenia stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, z którymi moze łaczyć się dostęp do informacji niejawnych

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

  

Zarządzenie Nr 139/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 139/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  11 grudnia 2008r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim pobierz tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 133/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 133/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok. (pobierz tekst zarządzeniea - format pdf)

Zarządzenie Nr 132/V/ 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 132/V/ 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008r. (pobierz tekst zarządzeniea - format pdf)

Zarządzenie Nr 130/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 130/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowości Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 129/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 129/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowości Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 128/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 128/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowości Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 127/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 127/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowości Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 126/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 126/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowośći Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 125/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 125/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowośći Sowina.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 124/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 124/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej w Pleszewie - skzryżowanie ulic Wł.Warneńczyka i Z.Starego.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 123/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 123/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 122/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 122/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowosći Dobra Nadzieja.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 121/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 121/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kowalewie.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 120/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 120/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul. Piaski.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie Nr 119/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 119/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Zarządzenie nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008r.

Zarządzenie nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz projekt uchwały budżeotwej - format pdf

Pobierz projekt budżetu - format pdf

Pobierz załączniki do projektu budżetu - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia - format pdf 

Pobierz prognozę długu na lata 2008 - 2017 - format pdf

Zarządzenie Nr 110/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2008r.

Zarządzenie Nr 110/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2008r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 109/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2008r

Zarządzenie Nr 109/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2008r. w sprawie: zmiany zarzązenia Nr 35/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany nieruchomosći położonych w Pleszewie Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 108/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2008r

Zarządzenie Nr 108/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosći Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 107/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r.

Zarządzenie Nr 107/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie realizacji Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: "Uczeń na wsi" w latach 2008-2010. Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 106/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r.

Zarządzenie Nr 106/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosći Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 105/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r.

Zarządzenie Nr 105/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosći Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 104 /V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2008r

Zarządzenie Nr 104 /V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2008r. w sprawie : ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 103/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r.

Zarządzenie Nr 103/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok. Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 102/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r.

Zarządzenie Nr 102/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 101/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r.

Zarządzenie Nr 101/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r. w sprawie: zmiany budżetu MiIasta i Gminy Pleszew na rok 2008 Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 100/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2008r.

Zarządzenie Nr 100/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 99/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2008r.

Zarządzenie Nr 99/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2008r. w sprawie: zatweirdzenie i przystąpienia do realizacji projektu systemowego "Kobieta spełniona zawodowo - kobietą jutra" wpsółfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społęcznego w ramach PO KL Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 98/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2008r.

Zarządzenie Nr 98/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2008r. w sprawie: nieskorzytsania z prawa pierwokupu nieruchomości Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 97/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2008r

Zarządzenie Nr 97/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 września 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 96/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2008r.

Zarządzenie Nr 96/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2008r. w sprawie: zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2008/2009 dla których Miasto i Gmina Pleszew jest zarządcą Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2008r.

Zarządzenie Nr 95/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Korzkwy.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 94/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2008r.

Zarządzenie Nr 94/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008r.

Zarządzenie nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 92/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r.

Zarządzenie nr 92/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 91/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r.

Zarządzenie nr 91/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 90/V/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r.

Zarządzenie Nr 90/V/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie Nr 89a/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2008r.

Zarządzenie Nr 89a/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2008r. w sprawie: zatwierdzenia „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych” format pdf

Zarządzenie Nr 89/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2008r.

Zarządzenie Nr 89/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2008r. w sprawie: zatwierdzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych” - format pdf

Zarządzenie nr 88/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2008r.

Zarządzenie nr 88/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok. - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 87/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2008r.

Zarządzenie nr 87/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok - pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 86/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 86/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Pleszewie przy ul.Poznańskiej 73 oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy. - format pdf

Zarządzenie Nr 85/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2008r

Zarządzenie Nr 85/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 2a oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy. - format pdf

Zarządzenie Nr 84/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 84/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie : nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 2a, położonego w Pleszewie przy Bolesława Krzywoustego. - format pdf

Zarządzenie nr 83/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2008r.

Zarządzenie nr 83/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Publicznych nr 1 w Pleszewie - pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 82/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 82/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie Nr 81a/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie Nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr  81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 80/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 80/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie nr 79/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r.

Zarządzenie nr 79/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 78/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r.

Zarządzenie nr 78/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 77/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r

Zarządzenie nr 77/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 76/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2008r.w sprawie :

Zarządzenie Nr 76/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2008r.w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bronowie oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 75/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca2008r.

Zarządzenie nr 75/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca2008r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "SMYK" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL- pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 74/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 74/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie Nr 73/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 73/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie Nr 72/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 72/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. - format pdf

Zarządzenie nr 71/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca2008r.

Zarządzenie nr 71/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca2008r. w sprawie zezwolenie na lotnicze wykorzystanie terenu przez Pleszewskie Centrum MEdyczne w Pleszewie Sp. z o.o. - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 70/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r

Zarządzenie nr 70/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Pleszewie im. Misia Uszatka, stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie. - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 69/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r.

Zarządzenie nr 69/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 68/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r.

Zarządzenie nr 68/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 67/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r.

Zarządzenie nr 67/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/IV/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2003r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Miasta i Gminy Pleszew, Zakładowego Planu Kont Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz zasad prowadzenia rachunkowości. pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 66/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r.

Zarządzenie nr 66/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 65/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r.

Zarządzenie nr 65/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 64/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r

Zarządzenie nr 64/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 63/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2008r.

Zarządzenie nr 63/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 222/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2004r. w sprawie okreśłenia stanowisk w Urzedzie Miasta i Gminy w Pleszewie, z którymi moze sie łaczyć dostęp do informacji niejawnych. - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 62/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca2008r.

Zarządzenie nr 62/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 70/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. - pobierz - format pdf

Zarządzenie nr 61/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca2008r.

Zarządzenie nr 61/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 60/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 60/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2008r.w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew. - format pdf

Zarządzenie Nr 59/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 59/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca  2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok. - format pdf

Zarządzenie Nr 58/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 58/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok - format pdf

Zarządzenie Nr 57/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 57/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 56/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 56/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 53/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 53/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszklanego nr 1 położonego w Kuczkowie przy ul.Parkowej 7 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanyhc na rzec najemcy - formt pdf

Zarządzenie Nr 52/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 52/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie powierzenia stanoiwska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej - format pdf

Zarządzenie Nr 50/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 50/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008. - format pdf

Zarządzenie Nr 49/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 49/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie: ujednolicenia okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Wlasnościowej w Pleszewie - format pdf 

Zarządzenie Nr 48/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 48/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie: ujednolicenia okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Wlasnościowej w Pleszewie - format pdf.

Zarządzenie Nr 47/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 47/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 czerwca 2008r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie, ul. Sienkiewicza 31 - format pdf

Zarządzenie Nr 46/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 46/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionego zarządzeniem Nr 114/2007 z dnia 18 grudnia 2007r.- format pdf.

Zarządzenie Nr 45/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 45/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości - format pdf

Zarządzenie Nr 44/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 44/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2008r. w sprawie:  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok - format pdf

Zarządzenie Nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 42/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 42/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja  2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok. - format pdf

Zarządzenie Nr 41/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 41/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2008r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf

Zarządzenie Nr 40/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 40/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 maja 2008r. w sprawie powołąnia komisji konkursowej dla przeporwadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie - format pdf

Zarządzenie Nr 38/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 38/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  7 maja 2008r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości - format pdf.

Zarządzenie Nr 37/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr  37/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 36/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 36/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości  niezabudowanej położonej w Nowej Wsi gm. Pleszew. - format pdf

Zarządzenie Nr 35/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 35/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie : zamiany nieruchomości położonych w Pleszewie - format pdf

Zarządzenie Nr 34/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 34/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew. - format pdf.

Zarządzenie Nr 33/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 33/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie - format pdf.

Zarządzenie nr 32/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r.

Zarządzenie nr 32/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc maj 2008 roku - format pdf

Zarządzenie Nr 31/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 31/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy. - format pdf

Zarządzenie Nr 29/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 29/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok. - format pdf

Zarządzenie Nr 28/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 28/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 27/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 27/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok. - format pdf

Zarządzenie Nr 26/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 26/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działki zabudowanej budynkiem , w którym prowadzona jest obecnie Indywidualna Praktyka Lekarska. - format pdf

Zarządzenie Nr 25/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 25/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul.Marszewskiej - format pdf.

Zarządzenie Nr 24/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 24/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy. - format pdf

Zarządzenie Nr 23/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa z dnia 20 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: powołania komisji ds. wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń z zfśs oraz zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu wykorzystania zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy .(pobierz tekst zarządzenia - format pdf )

Zarządzenie Nr 21/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 21/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007. - format pdf

Sprawozdanie finasowe z wykonania budzetu za rok 2007 - format pdf

Zarządzenie Nr 20/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 20/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2008r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonej w Sowinie Błotnej. - format pdf

Zarządzenie Nr 19/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 19/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pleszewie przy ul.Krzywej 1 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy - format pdf.

Zarządzenie Nr 18/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 18/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę zabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Lipowej. - format pdf

Zarządzenie Nr 17/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 17/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul. Traugutta. - format pdf

Zarządzenie Nr 16/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 16/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: ujednolicenia okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, będących w użytkowaniu Spółdzielknie Miszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie - format pdf

Zarządzenie Nr 14/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 14/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 13/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 13/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2008. - format pdf

Zarządzenie Nr 12/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 12/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy - format pdf.

Zarządzenie Nr 11/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 11/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 r. - format pdf

Zarządzenie Nr 10/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 10/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie: nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 36a, położonego w Kowalewie przy Bolesława Chrobrego. - format pdf

Zarządzenie Nr 9/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 9/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2008r.  w sprawie: nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 72, położonego w Grodzisku.

Zarządzenie Nr 8/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 8/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego - format pdf

Zarządzenie Nr 7/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 7/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. - format pdf

Zarządzenie Nr 6/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 6/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Wierzbowej. - format pdf

Zarządzenie Nr 4/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 4/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drodze rokowań po II bezskutecznych przetargach na nieruchomosc stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew - format pdf.

Zarządzenie Nr 3/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 3/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pleszewie przy ul. Rynek 10 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy .

Wykaz nieruchomosci - format pdf

Zarządzenie Nr 2/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 2/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie : powołania Komisji Oceniającej działalnośc organizacji prowdzacych działalność pożytku publicznego - format pdf.

Zarządzenie Nr 1/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 1/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie w sprawie zasad budowy przydomowych oczyszczalni ścieków współfinasowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w roku 2008- format pdf.

Zarządzenie Nr 126/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 126/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 - format pdf

Zarządzenie Nr 124/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 124/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustaleia dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Miast o i Gmine Pleszew na rok 2008 - format pdf

Zarządzenie Nr 122/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 122/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wykazania do sprzedaży działki położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej - format pdf

Zarządzenie Nr 123/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 123/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn - format pdf

Zarządzenie nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-12-2007r.

Zarządzenie nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-12-2007r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 119/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 119/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Marszewskiej

Zarządzenie Nr 118/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 118/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Brzeziu.

Zarządzenie Nr 117/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 117/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego.

Zarządzenie Nr 116/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 116/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 2a oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Wykaz - format pdf

Zarządzenie Nr 115/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 115/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz wykaz - format pdf

Zarządzenie Nr 114/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 18 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 114/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 13/V/2007 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznie 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - format pdf

Zarządzenie Nr 113/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 5 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 113/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego - format pdf

Zarządzenie Nr 112/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r.

Zarządzenie Nr 112/V/2207 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: przeniesienia własność nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - format pdf

Zarządzenie Nr 111/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r.

Zarządzenie Nr  111/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 - format pdf

Zarządzenie Nr 110/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r

Zarządzenie Nr 110/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 109/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r.

Zarządzenie Nr 109/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 30 listopada 2007r w sprawie: planu inwentaryzacji majatku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 - format pdf

Zarządzenie Nr 108/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2007r.

Zarządzenie Nr 108/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w zamian za jego odpracowanie. - format pdf

 

Zarządzenie Nr 105/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007r.

Zarządzenie Nr 105/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2007 rok.

Pobierz teksta zarządzenia - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Zarządzenie Nr 104/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007 r.

Zarządzenie Nr  104/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załączniki do zarządzania - format pdf

Zarządzenie Nr 103/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007r.

Zarządzenie Nr  103/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października  2007r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Pobierz wykaz - format pdf

Zarządzenie Nr 102/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2007r.

Zarządzenie Nr 102/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2007r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Marszewskiej.

Zarządzenie Nr 98/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r.

Zarządzenie Nr  98/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załączniki do zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 97/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r.

Zarządzenie Nr 97/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Pleszewie przy ul.Sienkiewicza 40 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 96/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2007r

Zarządzenie Nr 96/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 października 2007r. w sprawie: usunięcia plakatów wyborczych umieszczonych przez komitety wyborcze na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew oraz na latarniach oświetlenia ulicznego i urządzeniach małej architektury znajdujących się w Rynku w Pleszewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 95/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Pobierz teskt zarządzenie - format pdf

Pobierz załączniki do zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95a/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 95a/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działki zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Marszewskiej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie NR 94/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28 września 2007 r.

Zarządzenie NR 94/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28 września 2007r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz tekst złącznika do zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 93/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r.

Zarządzenie Nr 93/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania Komisji w celu zniszczenia dkokumentów niejawnych.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr92/V/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r.

Zarządzenie Nr92/V/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 91/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r.

Zarządzenie Nr 91/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Zarządzenie Nr 90/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r.

Zarządzenie Nr 90/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, do Sejmu i Senatu, Prezydenataz Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendów.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 89/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r

Zarządzenie Nr 89/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Boguslawskiego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 88/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r

Zarządzenie Nr 88/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2007r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Boguslawskiego.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf.

Zarządzenie Nr 86/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2007r.

Zarządzenie Nr 86/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pleszew -  format pdf

Zarządzenie Nr 85/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2007r.

Zarządzenie Nr 85/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2007r. w sprawie: przyznania dotacji Klubowi Sportowemu „Open Basket Pleszew” na rok 2007.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 84/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2007r.

Zarządzenie Nr 84/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Lenartowicach

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 83/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2007r.

Zarządzenie Nr 83/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2007r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 82/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr 82/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Pobierz tekst zarządzenia

Pobierz tekst załaczniki do zarządzenia

Zarządzenie Nr 81/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr  81/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki polożonej w Pleszewie przy ul. Plac Kościuszki 2.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 78/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr 78/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 36a oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 77/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr  77/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2007r. wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie

Pobierz teskt zarządzenia -format pdf

Zarządzenie Nr 75/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr 75/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2007r.
w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanego na rzecz najemcy.

Pobierz teskt zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 74/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr 74/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Pleszewie przy ul. Krzywej 1 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 73/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2007r.

Zarządzenie Nr 73/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Zarządzenie Nr 71/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2007

Zarządzenie Nr 71/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

 

Pobierz teskt zarzadzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 70/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 70/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia kontroli i oględzin podatkowych
 

Zarządzenie Nr. 69/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr. 69/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 
 

Zarządzenie Nr 67/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 67/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr  2  położonego w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 66/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 66/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2007r.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Marszewskiej.
 

Zarządzenie Nr 65/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 65/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanego na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 64/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 64/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela.
 

Zarządzenie Nr 63/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 63/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie nadania Regualminu Organizacyjnego Urzędowi  Miasta i Gminy Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 62/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 62/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku  publicznego na rok 2007.
 

Zarządzenie Nr 61/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Nr  61/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.
 

Zarządzenie Nr 60/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 60/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie realizacji harmonogramu budzętu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.
 

Zarządzenie Nr 59/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie: ujednolicenia okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew ,będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Pleszewie.
 
 
 

Zarządzenie Nr 58/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 58/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za rok 2006.
 

Zarządzenie Nr 57/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 57/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za rok 2006.
 

Zarządzenie Nr 56/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 56/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za rok 2006.
 

Zarządzenie Nr 55/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 55/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia ceny lokalnu mieszkalnego nr 5 położonego w PLeszewie przy ul. Bolesława Krzywosutego 2a oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanej na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 54/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 67/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie gospodarowania samochodem marki Opel Vectra w UMiG w Pleszewie.
 

Zarządzenie Nr 53/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 53/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Polnej .
 

Zarządzenie Nr 52/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 52/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2007r.w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości nie zabudowanych położonych w MARSZEWIE.
 
 
 

Zarządzenie Nr 51/V/2007 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 51/V/2007 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2007r. w sprawie zmiany budzetu i w budzecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007
 

Zarządzenie Nr 50/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 50/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007r. w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Marszewskiej
 

Zarządzenie Nr 49/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 49/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Pleszewie przy ul. Marszewskiej.
 

Zarządzenie Nr 48/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 48/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Marszewie i w Pleszewie przy ul.Marszewskiej.
 
 

Zarządzenie Nr 47/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 47/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie przy ul.Malińskiej 21.
 

Zarządzenie Nr 46/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 46/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 46/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r.
 

Zarządzenie Nr 45/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 45/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budzetu i w budzecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.
 

Zarządzenie Nr 44/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 44/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Stare Targowisko.
 

Zarządzenie Nr 42/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwiecień 2007r.

Zarządzenie Nr 42/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwiecień 2007r. w sprawie: obciążenia nieruchomości położonej w Suchorzewie.
 

Zarządzenie Nr 41/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 41/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17  kwietnia  2007r. w sprawie: wyodrębnienia własności lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym,położonym w Pleszewie przy ul.Rynek 10 i 10a.
 

Zarządzenie Nr 40/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 40/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r
w sprawie : wypłacenia odszkodowania za niezabudowaną działkę przejętą na własność Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem pod przedłużenie ulicy Gdyńskiej.
 

Zarządzenie Nr 39/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr  39/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  11   kwietnia  2007r. w sprawie: ustalenia  ceny  lokalu  mieszkalnego  nr 4  położonego  w  Pleszewie  przy ul. Poznańskiej 69 oraz udziału  w części   wspólnej  budynku  i  w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych  na  rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 38/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 38/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  11 kwietnia  2007r. w sprawie : ustalenia  ceny  lokalu  mieszkalnego  nr 9  położonego  w  Pleszewie  przy ul. Poznańskiej 55 oraz udziału  w części   wspólnej  budynku  i  w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych  na  rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 37/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 37/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr  9  położonego w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 40 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 35/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr  35/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie : ustalenia   ceny   lokalu   mieszkalnego nr  2  położonego w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 2a oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych  na   rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 32/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 32/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę zabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Komunalnych.
 

Zarządzenie Nr 31/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007r.

Zarządzenie Nr 31/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położone w Pleszewie przy ul. Komunalnych.
 

Zarządzenie Nr 30/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007r.

Zarządzenie Nr  30/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 marca 2007r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr  3  położonego w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 33 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 27/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2007r.

Zarządzenie Nr 27/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku  publicznego na rok 2007.

Zarządzenie Nr 22 /V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2007r

Zarządzenie Nr 22 /V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2007r w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Polnej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenia Nr 21/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2007

Zarządzenia Nr 21/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2007 w sprawie: Zasad budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków współfinasowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w roku 2007.
 

Zarządzenie Nr 20/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2007r.

Zarządzenie Nr 20/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 luty 2007r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenia Nr 18/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 18/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za nieruchomości sprzedawane w drodze bezprzetargowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew - w przypadku uiszczenia należności na raty.
 

Zarządzenia Nr 17/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 17/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie zmiany Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Zarządzenia Nr 16/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 16/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sowinie
 
 

Zarządzenie Nr 15/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2007 r.

Zarządzenie Nr 15/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenia Nr 14/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 13/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 13/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 

Zarządzenie Nr 12/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007

Zarządzenie Nr 12/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntu pod ogródek piwny oraz do rozstrzygnięcia ofert na zagospodarowanie pasa drogowego stanowiącego częśc ulicy Rynek z przeznaczeniem na ogródek piwny.
 

Zarządzenie Nr 11/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2007r.

Zarządzenie Nr 11/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  12 stycznia 2007r. w sprawie :  zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
 

Zarządzenia Nr 10/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 10/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy
 

Zarządzenia Nr 9/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2007

Zarządzenia Nr 9/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Zawidowicach 17 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
 

Zarządzenie Nr 8/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 8/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 7/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 7/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
 

Zarządzenie Nr 6/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr  6/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
 

Zarządzenie Nr 4/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 4/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszewie.
 
 

Zarządzenie Nr 3/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr  3/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
 

Zarządzenie 2/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 grudnia 2006

Zarządzenie 2/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie powołania komisji liwidacyjnej
 

Zarządzenie Nr 134/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 134/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf 

 

Zarządzenie 1/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 grudnia 2006r.

Zarządzenie 1/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie: powołania zastępców burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 

Zarządzenie Nr 131/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 131/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf