V Kadencja (rok 2009)

Zarządzenie Nr 147/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 147/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2010 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 146/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr  146/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009r.  w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok.

Pobierz zarządzenie - format pdf 

Zarządzenie Nr 145/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr  145/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 144/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 144/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzenia - format dpf 

Zarządzenie Nr 143/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 143/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie:w sprawie: zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 140/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 140/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 139/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 139/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 138/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 138/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 137/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 137/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 136/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 136/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc grudzień 2009r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 135/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 135/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 134/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr  134/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 133/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 133/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w częsci wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 132/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 132/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w częsci wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 131/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 131/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w częsci wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntów zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 130/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 130/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 129/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 129/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 128/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 128/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 465a/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2006r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie:  w sprawie przyjęcia projektu budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok

Teskt zarządzenia - format pdf

projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami (załącznik nr 1) - fotmat pdf

objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Pleszew (załącznik nr 2) - fotmat pdf

informacja o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 3) - fotmat pdf

prognoza kwoty długu na lata 2009-2021 (załącznik nr 4) - fotmat pdf

Zarządzenie Nr 126/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009 r

Zarządzenie Nr 126/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie: planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 125/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 125/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji budzetu miasta i gminy Pleszew na 2009 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 124/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 124/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 123/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 123/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 122/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 122/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 121/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 121/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2009r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 120/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2009r.

Zarządzenie Nr 120/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 119/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2009r.

Zarządzenie Nr 119/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia 120/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2009

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 118/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r.

Zarządzenie Nr 118/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia 106/V/2009 z dnia 26 września 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zaminy Budżetu MIasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 117/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r.

Zarządzenie Nr 117/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r. w sprawie: powołania komisji do przekwalifikowania i wybrakowania sprzetu obrony cywilnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 116/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r.

Zarządzenie Nr 116/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2009r. w sprawie: powolania Gminnego Ośrodka Alarmowania.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 115/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r.

Zarządzenie Nr 115/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie: .

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 114/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2009r.

Zarządzenie Nr  114/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2009r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 113/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2009r.

Zarządzenie Nr 113/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 112/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2009r.

Zarządzenie Nr 112/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie: w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanej na rzecz najemcy .

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 111/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2009r.

Zarządzenie Nr 111/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2009r. w sprawie: w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 110/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2009r.

Zarządzenie Nr 110/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 109/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2009r.

Zarządzenie Nr 109/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 108/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r.

Zarządzenie Nr 108/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 107/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r.

Zarządzenie Nr 107/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie: w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew  na rok 2009r..

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 106/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r.

Zarządzenie Nr 106/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie NR 105/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r

Zarządzenie NR 105/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 104/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r.

Zarządzenie Nr 104/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert klubów sportowych.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 103/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2009r.

Zarządzenie Nr 103/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2009r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2009/2010  dla których Miasto i Gmina jest zarządcą. .

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 102/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2009r.

Zarządzenie Nr 102/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2009r. w sprawie:w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 101/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 101/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 99/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 99/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok"

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 98/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 98/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 97/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 97/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie: przyznania statuetki "Pleszew Miasto Otwarte"

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 96/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 96/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w składzie Rady Sportu Miasta i Gminy Pleszew

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 95/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 95/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie: wykazania  do  sprzedaży  nieruchomości  niezabudowanej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 94/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 94/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie: wykazania  do  sprzedaży  nieruchomości  niezabudowanej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 93/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 93/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie: nieruchomości  do  sprzedaży  w trybie bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 92/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 92/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie:  nieruchomości  do  sprzedaży  w trybie bezprzetargowym

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 91/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 91/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: powołania likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 90/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 90/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 89/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 89/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 88/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 88/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 87/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 87/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 86/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 86/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 85/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 85/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc sierpień 2009 roku.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 84/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 84/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 83/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 83/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomosći

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 82/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 82/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 81/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r

Zarządzenie Nr 81/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie: nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 80/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 80/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie: nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 79/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r

Zarządzenie Nr 79/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie:  nieruchomości  do  sprzedaży  w trybie  bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 78/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 78/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 77/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 77/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżętu Miasta i Gminy na rok 2009

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 76/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 76/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 75/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 75/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie:ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 73/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 73/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie MIasta i Gminy w Pleszewie okresowej oceny pracowników samorządowych

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 72/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 72/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 71/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 71/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 33/V/2009 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalnia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4a położónej w Pleszewie przy ul.Krzyżowej zbywanej na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 70/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 70/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie : ustalenia bonifikaty od ceny lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 69/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 69/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 68/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 68/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 67/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 67/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 66/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 66/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 65/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 65/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 65/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 65/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 64/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 64/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 63/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 63/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania zniszczenia dokumentów niejawnych

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 60/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 60/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i uzupełnienia składy obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 59 /V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 59 /V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 57/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 57/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 58/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 58/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.  sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 56/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 56/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 54/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 54/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 55/V/2009 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew z dnia 15-05-2009

Zarządzenie Nr 55/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15-05-2009 w sprawie przyznania dotacji podmiotom realizującym zadani publiczne na rok 2009

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 53/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 53/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Pobierz - format pdf  

Pobierz załacznik - format pdf

Zarządzenie Nr 52/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 52/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 51/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 51/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 50/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 50/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 49/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r

Zarządzenie Nr 49/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokować w celu sprzedaży nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 48/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 48/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 46/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 46/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 45/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 45/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2009 rok

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 44/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 44/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomosci położonyhc przy ul. Zachodniej 33.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 43/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 43/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie: wyodrębnienia własności lokalu nr 7 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Pleszewie przy ul.Marszewskiej 40.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 42/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 42/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie: podziału lokalu nr 10-11 w budynku wielorodzinnym nr 8, położonego w Pleszewie przy ul.Lipowej.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 41/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 41/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości .

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 40/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 40/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 39/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 39/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości .

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 38/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 38/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 37/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 37/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stopy oprocentowania w stosunku do zbywanych nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 36/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 36/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: zmiany załacznika Nr 2 do Regulaminu wykorzystania zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzęu Miast i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 35/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 35/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 34/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 34/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2008

pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 33/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 33/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej z budynkiem mieszkalnym nr 4a położoenj w Pleszewie przy ul.Krzyżowej zbywanej na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 32/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 32/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: zamianiy nieruchomości lokalowych położonych w Pleszewie

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 31/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 31/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 30/V/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 30/V/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 29/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 29/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia jego składu

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 28/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 28/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu zeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 27/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 27/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 26/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 26/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia bonifikaty od ceny lokalu wraz z pomieszczeniem pomocniczym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 25/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 25/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 24/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-02-2009r.

Zarządzenie Nr 24/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-02-2009 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie przy ul. Traugutta.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 23/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 23/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia bonifikaty od ceny lokalu wraz z pomieszczeniem pomocniczym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 22/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 22/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie: powołania Komisji spoełcznej ds. przydziału lokali mieszkalnych

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 20/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 20/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 19/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 19/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zasad budowy przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w roku 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 18/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 18/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 17/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 17/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Miejskiej równoważńika pieniężnego za umundurowanie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 16/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 16/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie wykazania do sprzedaży pojazdów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 15/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 15/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 14/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 14/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie powołania zespołu do spraw ewaluacji i opracowania zmian "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2006-2013".

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 13/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 13/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Słoneczne" w Pleszewie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 12/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 12/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie porzyznania dotacji podmiotom prowadzącym działaność pożytku publicznego w roku 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 11/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 11/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmine Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 10/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 10/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 9/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 9/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie: nieskorzytania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 8/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie

Zarządzenie Nr 1/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

 

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 7/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 7/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Podgórnej.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 6/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 6/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej zurbanizowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz - forma pdf  

Zarządzenie Nr 5/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 5/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie.

pobierz - format pdf 

Zarządzenie Nr 4/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r

Zarządzenie Nr 4/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Pobierz - format pdf 

Zarządzenie Nr 3/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 3/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Ogrodowej.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 2/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 2/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości.

Pobierz - format pdf  

Zarządzenie Nr 1/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 1/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf