VI Kadencja (rok 2012)

Zarządzenie Nr 140/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 140/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 139/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r

Zarządzenie Nr 138/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 137/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 136/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie gospodarowania samochodem marki Opel Insignia w UMiG w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 135/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 134/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zarządzania oraz instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych i dokumentacji przyjętych zasad - polityki rachunkowej dotyczących projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) pn. "Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 133/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 132/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: powołania zespołu wizytującego lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 131/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 130/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 129/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 108/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 128/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 127/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkownia wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 126/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 125/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 124/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 123/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 122/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2012r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 121/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 120/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok.

Pobierz zarządzenie - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 119/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2012r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 118/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 117/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: przynabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 116/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 115/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 114/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2012r.

Zarządzenie Nr 113/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2012 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2012r.

Zarządzenie Nr 112/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gmniny Pleszew na rok 2012.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2012r.

Zarządzenie Nr 111/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2012r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.
 
Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2012r.

Zarządzenie Nr 110/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2012r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2012r

Zarządzenie Nr 109/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2012r w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r

Zarządzenie Nr 108/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r

Zarządzenie Nr 107/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r w sprawie: planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 października 2012r.

Zarządzenie Nr 104/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 października 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 października 2012r.

Zarządzenie Nr 103/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 października 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2012r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2012r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października

Zarządzenie Nr 100/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.02.2010 w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne, na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r.

Zarządzenie Nr 99/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.02.2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2012r.

Zarządzenie Nr 98/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r

Zarządzenie Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r.

Zarządzenie Nr 96/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r.

Zarządzenie Nr 95/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: nabycia udziału w nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r.

Zarządzenie Nr 94/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012r.

Zarządzenie Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2012r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/vi/2011 w sprawie podziału środków i zasad finasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2012r.

Zarządzenie Nr 90/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2012r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2012r.w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 września 2012r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 września 2012r. w sprawie: zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2012/2013 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2012r

Zarządzenie Nr 85/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: w sprawie zmiany budzętu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 84/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: opracowania materiałów planistycnych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 83/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć na I półrocze 2012 r. wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załącznik do zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 82/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Budzętu Miasta i Gminy Pleszew a rok 2012

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie: w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: Zamiany Zarządzenia Nr 73/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie powołaia Komisji Egzaminacyjnej dl nauczycieli ubiegajacyh się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 79/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu II ustnego nieograniczonego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 78/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 77/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przegiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego docelów podróży służbowych na terenie kraju przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 76/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 75/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: powołąnia Komisji do przeprowadzania rokowań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 73/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2012r. w sprawie: w sprawie: zmiany zasad rachunkowości oraz planu kont.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 71/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 70/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 69/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 67/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 66/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego w celu realizacji projektu "JUNIOR".

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2012r.

Zarządzenie nr 65/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia KArty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego u Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011 roku w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 60/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia kontroli

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 59/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 58/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 57/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosci

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 56/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: powołania Komisji oceniającej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 55/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2012r. w sprawie:przyznania dotacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2012r

Zarządzenie Nr 52/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 51/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokallu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomosci wspólnej zbywanym narz rzecz najemcy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 50/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 49/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 48/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia cen lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomości wspólnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 47/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia cen lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomosci wspólnej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 46/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji od przkalsyfikowania - przekazania sprzętu obrony cwyinej znajdującego sie w magazynie OC Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 45/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia2012r.

Zarządzenie Nr 44/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia2012r. w sprawie:przyznania dotacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 43/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 42/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 41/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz tekst sprawozdania- format pdf

Pobierz tekst inforacji o stanie mienia - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 39/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia planu wykorzystania gminego zasobu nieruchomości

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załącznik- format pdf

Zarządzenie Nr 38/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 38/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 36/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 34/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 33/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011r.ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przejścia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r

Zarządzenie Nr 31/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 30/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie powołania komisja przetargowej do przeprowadzenia przetargó i rokowań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 29/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r

Zarządzenie Nr 28/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie gospodarowania samochodem marki Opel Vectra w UMiG Pleszew.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 26/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: regulaminu Straży Miejskiej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego za rok 2011.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 23/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 22/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 20/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie: przyznania klubom sportowym finansowego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 19/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomosci do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 17/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: nabycia nieruchomosci do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 16/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 15/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia I rokowań na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 14/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 13/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 12/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 11/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 10/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 9/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 8/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 7/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 6/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2012r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 5/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 stycznia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowinie za wynagrodzeniem służębności przejścia i pzejazdu (drogi koniecznej) obciązającej nieruchomości stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 4/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 stycznia 2012r w sprawie zmiany Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 3/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 stycznia 2012r w sprawie oddania gruntu użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na nim budynków na rzecz aktualnego użytkownika.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 1/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 stycznia 2012r w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urżędnika wyborczego w Miescie i Gminie Pleszew.

Pobierz - format pdf