VI Kadencja (rok 2014)

Zarządzenie Nr 115/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 115/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 113/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 112/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 111/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 110/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 109/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 108/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 107/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sparwie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2015-2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106-1/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 106-1/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 106/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 104/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 103/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/VI/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 100/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej spraw obronnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 99/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 98/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 97/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 96/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 95/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu ochrony danych osobowych zawartych w spisach wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 94/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 92/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2014r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2014r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2014r.

Zarządzenie Nr 90/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 października 2014r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 października 2014r. w sprawie wzorów informacji, o których mowa w Uchwale Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 października 2014r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 października 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2014r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2014r.

Zarządzenie Nr 85/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2014r.

Zarządzenie Nr 84/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r.

Zarządzenie Nr 83/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r.

Zarządzenie Nr 82/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r. w sprawie powołania Sądu konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 79/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 78/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 77/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2014/2015 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 75/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia  2014 r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 74/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia  2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 73/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Pobierz załącznik 3 - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014r.

Zarządzenie Nr 69/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Giny Pleszew na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 67/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 66/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 65/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w 2014 - "Wyprawka Szkolna"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 60/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 59/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 58/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 57/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i GMiny Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 55/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 52/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującej się na nim studni.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 51/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 50/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 49/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 48/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 47/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 46/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 45/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru upomnienia.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 44/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu "Procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 43/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 42/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r. wprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Pleszew” współfinansowanego przez Unię europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , do których nie stosuje się prawo zmówień publicznych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 41/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 39/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu tworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 38/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2014 r.w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej spraw obronnych i obrony cywilnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 36/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 33/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 30/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok szkolny 2014/2015.
 

Zarządzenie Nr 29/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 28/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na nim budynku.
 

Zarządzenie Nr 27/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżętu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 26/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 

Zarządzenie Nr 24/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie: dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 23/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 22/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 20/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 17/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 16/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 15/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy sporządzenia sprawozdań budżetowych - Rb27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb28NW, Rb-34 i Rb50.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 14/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 12/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 11/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 10/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 10/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz  dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 7/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 5/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 4/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 3/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: zasad sporządzania deklaracji podatkowej cząstkowej VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe oraz zasad wystawiania i otrzymywania faktur.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf