VI Kadencja (rok 2011)

Zarządzenie Nr 153/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 153/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 r

Zarządzenie Nr 152/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 151/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 149/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzetu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pleszew

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 146/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomośći

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 145/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 144/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 143/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2011r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 142/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 141/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2011r w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2011r

Zarządzenie Nr 140/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2011r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2011r

Zarządzenie Nr 139/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2011r w sprawie wprowadzenia wewnetrznej polityki antymobingowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2011r

Zarządzenie Nr 138/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2011r w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/VI/2011 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 137/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia cen lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 136/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 135/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 134/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 132/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamóiwenia publicznego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 133/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 130/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu .

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 129/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu .

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r

Zarządzenie Nr 128/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej .

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 126/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 124/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 paździrnika 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 123/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 122/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezbudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011

Zarządzenie Nr 121/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011

Zarządzenie Nr 120/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011

Zarządzenie Nr 119/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2011r

Zarządzenie Nr 118/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2011r w sprawie przyznania klubom wsparcia finansowego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2011r

Zarządzenie Nr 117/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2011r w sprawie wykazania nieruchomości do sprzedaży.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2011r

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2011r w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011

Zarządzenie Nr 115/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i zmiany zarządzenia Nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2011r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych:

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r

Zarządzenie Nr 114/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011rw sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2001

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r

Zarządzenie Nr 113/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r w sprawie planu inwetaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r

Zarządzenie Nr 112/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011rw sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji spisowej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 października 2011r

Zarządzenie Nr 111/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011rw sprawie zmiany budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r

Zarządzenie Nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r w sprawie: pełnienia całodobowych domowych dyżurów telefonicznych w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2011r

Zarządzenie Nr 109/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2011r w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położónej w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2011r

Zarządzenie Nr 108/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2011r w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i zmiany zarządzenia Nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2011r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r .

Zarządzenie Nr 107/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Pleszew właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r

Zarządzenie Nr 106/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2011r w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2011r

Zarządzenie Nr 104/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2011r w sprawie: zimowego utrzymani ulic i dróg Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2011r

Zarządzenie Nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2011r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2011r.

Zarządzenie Nr 103/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zamiany zarządzenia 23/vi/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2011r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2011r. w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących sie na nim schodów.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2011r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2011r.

Zarządzenie Nr 100/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2011r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 99/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 98/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 97/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzania szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 96/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 95/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok.

Pobierz tekst zarządzenia + Załączniki 1,2,3,4 - format pdf

Pobierz załącznik nr 5 część 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 5 część 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 94/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

(ze względu na rozmiar załącznika plik został podzielony na pliki o mniejszym rozmiarze)

Tekst zarządzenia + Załącznik nr 1 cześć 1 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 2 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 3 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 4 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 5 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 6 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 7 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 8 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 9 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 10- format pdf

Załącznik nr 1 cześć 11 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 12 - format pdf

Załącznik nr 1 cześć 13 - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 92/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 90/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia cen lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 71/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu .

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 85/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 84/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 83/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 82/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 79/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 78/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 77/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 76/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 75/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: powołania zespołu zarządzającego w celu realizacji projektu "JUNIOR".

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 74/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021.

Pobierz - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 71/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 70/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Bronowie nr 25 i 25a.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 69/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wykazania nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 67/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 66/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 65/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 57/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie NR 55/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011 roku

Zarządzenie NR 55/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz zarządzenie  - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 56/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań w celu sprzedaży nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 51/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

 

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 52/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wymaganego doświadczenia rodzaju kwalifikacji i stopnia niezależności osoby lub zespołu dokonującego oceny zewnętrznej komórki audytu wewnętrznego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 50/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i niezagospodarowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 48/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w drodze darowizny.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 47/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 49/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 46/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na nich schodów

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 45/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2011r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 44/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 43/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomosci wspólnej i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkokwej częsci gruntu.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 42/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: ustalenie ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomosci wspólnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2011r.

Zarządzenie Nr 41/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2011r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowaną

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 kwietnia 2011r.

Zarządzenie Nr 39/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 kwietnia 2011r.

Zarządzenie Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomiści wspólnej

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy za rok 2010.

Pobierz - format pdf

Pobierz sprawozdanie opisowe - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 36/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalnośc pożytku publicznego w roku 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2011r

Zarządzenie Nr 34/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzania Nr 465A/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz - format pdf

 

Zarządzenie Nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: do zmiany budżetu na rok 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2011r. w sprawie powołania komisji oceniającej działalność organizacji pożytku publicznego

Pobierz - format pdf

 

Zarządzenie Nr 31/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 31/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Pobierz - format pdf

 

Zarządzenie Nr 30/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 30/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 29/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r. w sprawie w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz - format pdf

 

Zarządzenie Nr 28/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 28/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf

 

Zarządzenie Nr 27/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zmiany pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście i Gminie Pleszew

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 26/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjo prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 marca 2011r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za chemiczne czyszczenie umundurowania za rok 2010

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finasowego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 23/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie dochodów i wydatków ZFŚS oraz rodzajów świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 22/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.  w sprawie: regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 20/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie: regulaminu wykorzystania ZFŚŚ.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w

Zarządzenie Nr 19/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 17/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 16/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: powołania komisji oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalnośc pożytku publicznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 15/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia planu finasowego w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami w roku 2011.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 14/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011 r. sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 13/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011 r. sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 12/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 11/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2011 r. sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 10/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2011r.  w sprawie:powołania II zastępcy Burmistrza

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 9/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2011r.  w sprawie:powołania I zastępcy Burmistrza

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 8/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do programu "JUNIOR" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 7/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.  w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 6/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.  w sprawie: w sprawie przyznania dotacji orgaznizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożyku publicznego na realizacje zadań pulicznych w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 5/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.  w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 4/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2011r.  w sprawie: w sprawie przyznania dotacji orgaznizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożyku publicznego na realizacje zadań pulicznych w 2011r.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011r.  w sprawie: podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2011r.  w sprawie : zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 1b/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 1b/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2011r. w sprawie wprowadzania Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 1a/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 1a/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2011r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 1/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf