VII Kadencja (rok 2018)

Zarządzenie Nr 299/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 299/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 298/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 298/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/ VII /2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 297/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 297/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmiany Instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 296/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 296/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 295/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 295/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w  budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 294/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 294/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 293/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 293/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 292/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 292/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 291/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 291/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 290/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 290/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 289/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 289/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 288/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 288/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 287/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 287/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 286/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 286/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 285/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2018

Zarządzenie Nr 285/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 284/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 284/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 283/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 283/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 282/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 282/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 281/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 281/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 280/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 280/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 279/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 279/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 278/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 278/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadania publicznego w 2019r. z zakresu ochrony zdrowia.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 276/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 276/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 274/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 274/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 272/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 272/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 271/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 271/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 270/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 270/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 1316/1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 269/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 269/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 268/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 268/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 267/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 267/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 266/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 266/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 265/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 265/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie informacji o  wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 264/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 264/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 263/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 263/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 262/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2018

Zarządzenie Nr 262/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 261/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018

Zarządzenie Nr 261/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 260/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018

Zarządzenie Nr 260/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 259/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018

Zarządzenie Nr 259/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2018 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 258/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2018

Zarządzenie Nr 258/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2018 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 243/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu. 

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 257/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2018

Zarządzenie Nr 257/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2018 w sprawie udzielenia pożyczek Stowarzyszeniom i Fundacji Rozwoju Lokalnego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 256/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 256/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 255/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 255/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 254/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 254/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 253/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 253/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 252/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 251/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 251/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie powołania II zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 250/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 250/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie powołania I zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 249/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2018

Zarządzenie Nr 249/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2018 w sprawie odwołania zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 248/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018

Zarządzenie Nr 248/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz objaśnienia - format pdf
Pobierz uchwałę - format pdf
Pobierz załącznik1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 247/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018

Zarządzenie Nr 247/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 246/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2018

Zarządzenie Nr 246/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2018 w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Rozwoju Lokalnego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 245/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2018

Zarządzenie Nr 245/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 244/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2018

Zarządzenie Nr 244/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 243/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2018

Zarządzenie Nr 243/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2018 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 242/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2018

Zarządzenie Nr 242/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2018 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 241/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 241/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 240/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 240/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 239/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 239/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 238/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 238/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 237/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 237/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 236/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2018

Zarządzenie Nr 236/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 235/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2018

Zarządzenie Nr 236/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2018 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Siereckiej dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Pleszew w zakresie realizacji zadania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 234/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2018

Zarządzenie Nr 234/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 233/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 233/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 232/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 232/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lenartowicach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 230/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 230/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 229/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 229/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 228/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 228/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 227/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 227/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 226/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2018

Zarządzenie Nr 226/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 225/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018

Zarządzenie Nr 225/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 224/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018

Zarządzenie Nr 224/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 223/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018

Zarządzenie Nr 223/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Pleszewie przy ulicy Glinki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 222/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018

Zarządzenie Nr 222/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zawady.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 221/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018

Zarządzenie Nr 221/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2018 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 220/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2018

Zarządzenie Nr 220/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 219/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2018

Zarządzenie Nr 219/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2018 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 218/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018

Zarządzenie Nr 218/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018 w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 214/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 217/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018

Zarządzenie Nr 217/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2018 w sprawie: ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew na potrzeby kampanii wyborczej do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 216/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018

Zarządzenie Nr 216/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018 w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 215/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018

Zarządzenie Nr 215/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 214/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01października 2018

Zarządzenie Nr 214/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01października 2018 w sprawie: zamiany lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 213/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 213/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 212/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 212/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 211/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 211/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 210/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 209/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 209/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków ujętych w  budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze miany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 208/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018

Zarządzenie Nr 207/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 207/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2018

Zarządzenie Nr 207/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018 w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2018/2019 dla których Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew jest zarządcą

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 206/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018

Zarządzenie Nr 206/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 205/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018

Zarządzenie Nr 205/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 204/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018

Zarządzenie Nr 204/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018

Zarządzenie Nr 203/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018

Zarządzenie Nr 202/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2018 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 201/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 201/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie powołania Komisji do rozliczenia środków pieniężnych z awaryjnych parkomatów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 200/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 200/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 199/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 199/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 198/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 198/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 197/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 197/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 195/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Zarządzenie Nr 195/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 194/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018

Zarządzenie Nr 194/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 190/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018

Zarządzenie Nr 190/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018

Zarządzenie Nr 193/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018

Zarządzenie Nr 192/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2018

Zarządzenie Nr 191/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2018 w sprawie ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018

Zarządzenie Nr 189/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Annie Korniluk dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu -"Aktywna tablica"

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 188/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 187/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 187/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 186/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 185/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 184/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 182/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 182/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 182/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 180/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2018 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf
Pobierz załącznik 3 - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 179/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 178/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 177/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 175/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 174/1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 174/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 173/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2018 sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 172/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia 2018 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z Budżetem Obywatelskim 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia Pani Annie Marii Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu -"Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 169/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018

Zarządzenie Nr 168/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018

Zarządzenie Nr 167/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018

Zarządzenie Nr 166/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018

Zarządzenie Nr 165/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018

Zarządzenie Nr 164/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018

Zarządzenie Nr 163/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018

Zarządzenie Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018

Zarządzenie Nr 161/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018

Zarządzenie Nr 160/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018

Zarządzenie Nr 159/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2018 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2018

Zarządzenie Nr 158/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2018

Zarządzenie Nr 157VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2018

Zarządzenie Nr 156VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 155/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/VII/2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 154VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018

Zarządzenie Nr 153VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2018

Zarządzenie Nr 152VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2018

Zarządzenie Nr 151/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 148/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 147/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 146/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 145/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 144/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 143/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 142/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 141/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rcznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 140/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków fundacji i stowarzyszeń o pożyczkę.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 139/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 138/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 137/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 136/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Pleszewie przy ulicy Glinki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 135/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2018 w sprawie:  nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 134/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 133/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innw sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018ych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 132/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 131/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 130/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 129/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 128/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 127/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 126/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 124/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 123/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 122/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 121/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie : ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 120/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 118/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 117/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 116/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 115/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 114/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 113/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2018

Zarządzenie Nr 112/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 109/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 111/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 108/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018

Zarządzenie Nr 107/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2018

Zarządzenie Nr 106/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2018

Zarządzenie Nr 105/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018

Zarządzenie Nr 104/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018

Zarządzenie Nr 103/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018

Zarządzenie Nr 102/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018

Zarządzenie Nr 101/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018

Zarządzenie Nr 100/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018

Zarządzenie Nr 99/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018

Zarządzenie Nr 98/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018

Zarządzenie Nr 97/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2018 w sprawie utworzenia Elektroniczenego Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2018

Zarządzenie Nr 96/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2018 r. W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 95/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 84/VII/2015 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 94/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 93/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 92/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 91/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 90/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 89/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018

Zarządzenie 88/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 87/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania blankietów aktów stanu cywilnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 86/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
 

Zarządzenie Nr 85/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 85/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 84/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 83/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 82/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Pleszew na 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 81/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeniesienia praw do nieruchomości zamiennej położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 80/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 79/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 78/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 77/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 76/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 75/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 74/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 73/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 72/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 71/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pd

Zarządzenie Nr 69/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 69/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2018

Zarządzenie Nr 68/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2018

Zarządzenie Nr 67/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pd

Zarządzenie Nr 65/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Zarządzenie Nr 65/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Zarządzenie Nr 64/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Zarządzenie Nr 63/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Zarządzenie Nr 62/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 61/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadań statutowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 60/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 59/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 58/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 57/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 56/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 55/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018

Zarządzenie Nr 54/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018

Zarządzenie Nr 53/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 52/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Pobierz dokument - format pd

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018

Zarządzenie Nr 50/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018

Zarządzenie Nr 49/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018

Zarządzenie Nr 48/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018

Zarządzenie Nr 47/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018

Zarządzenie Nr 46/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018

Zarządzenie Nr 45/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2018

Zarządzenie Nr 44/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2018

Zarządzenie Nr 43/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 42/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018 sprawie: powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 41/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 40/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 39/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 38/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2018 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2018

Zarządzenie Nr 37/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2018 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2018

Zarządzenie Nr 36/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2018 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2018

Zarządzenie Nr 35/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2018 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018

Zarządzenie Nr 34/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018

Zarządzenie Nr 33/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018

Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2018

Zarządzenie Nr 31/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2018

Zarządzenie Nr 30/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2018

Zarządzenie Nr 29/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2018 w sprawie : nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 28/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 27/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 26/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 25/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Nr 24/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 23/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2018

Zarządzenie Nr 22/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokumenty - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2018

Zarządzenie Nr 21/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2018 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2018

Zarządzenie Nr 20/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018

Zarządzenie Nr 19/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018

Zarządzenie Nr 18/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2018

Zarządzenie Nr 17/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2018 w sprawie zmiany specjalisty ds. finansów w projekcie pn. "Nowa Jakość Edukacji".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia  2018 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 14/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 13/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 12/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 11/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 10/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 9/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 6/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie: nieskorzystania w prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 4/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia "Procedury Audytu Wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew", "Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie" oraz "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie - format pdf