VII Kadencja (rok 2015)

Zarządzenie Nr 169/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 169/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 168/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 167/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 166/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych na cele rolnicze stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 165/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r

Zarządzenie Nr 164/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 163/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodziących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 162/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 161/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 160/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 159/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 158/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany dokumentów : "Księga procedur Audytu wewnętrzengo w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie", "Karta Audytu Wewnętrznego", "Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego zatrudnionego w UMiG w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2015r.

Zarządzenie Nr 157/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 156/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 155/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 154/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 153/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 152/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 151/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 150/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 149/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 148/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 147/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 146/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 145/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 144/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 143/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia II rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 142/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 141/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zawidowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 140/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 listopada 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 139/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 138/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 137/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 136/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 135/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 134/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności nazorczych nad żłobkami lub klubami dziecięcymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 132/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 131/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 130/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Nr 129/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na nim budynku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Nr 127/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2015r.

Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2015r.

Zarządzenie Nr 125/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 201r. w sprawie mime powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2015r.

Zarządzenie Nr 124/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2015r.

Zarządzenie Nr 123/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 201r. w sprawie mime powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2015r.

Zarządzenie Nr 122/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 201r. w sprawie mime powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r.

Zarządzenie Nr 121/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r.

Zarządzenie Nr 120/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r.

Zarządzenie Nr 119/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r.

Zarządzenie Nr 118/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r.

Zarządzenie Nr 117/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r.

Zarządzenie Nr 116/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną nieczynna studnią.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r.

Zarządzenie Nr 115/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r.

Zarządzenie Nr 114/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2015r. w sprawie ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2015r.

Zarządzenie Nr 113/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2015r.

Zarządzenie Nr 112/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochdów pożarniczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2015r.

Zarządzenie Nr 111/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r.

Zarządzenie Nr 110/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r.

Zarządzenie Nr 109/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r.

Zarządzenie Nr 108/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2015r.

Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2015r.

Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2015r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2015r.

Zarządzenie Nr 105/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015r.

Zarządzenie Nr 104/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2015/2016 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015r.

Zarządzenie Nr 103/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 102/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2015r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2015r.

Zarządzenie Nr 101/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2015r

Zarządzenie Nr 100/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń dochodów i wydatków jednostek budżetowych z budżetem Miasta i Gminy Pleszew oraz kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 97/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2015r

Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 95/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o WPF pierwsze półrocze 2015 - format pdf

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2015 - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 94/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 92/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 90/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 89/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 87/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania nr 12 w Brzeziu oraz nr 16 i 17 w Pleszewie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 85/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 84/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 83/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20  lipca 2015r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 149/VI/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 81/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 80/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 79/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 78/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Prokopów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 76/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015r

Zarządzenie Nr 75/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 74/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 73/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 72/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/VI/2012 r. z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 71/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 70/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 69/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Dnia 14 sierpnia Urząd będzie nieczynny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 66/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 65/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 64/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 63/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paiw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - anulowano

Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 59/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 58/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 56/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 55/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 54/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 53/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 52/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 50/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 49/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 48/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 47/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 46/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 45/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 44/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 43/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 42/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 41/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 40/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 39/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 38/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 37/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 36/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i upowszechnianie kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 35/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 34/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 33/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budzetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 32/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawiezmiany zarzadzenia 62/VI/2013 z dia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instarukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty z a gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 31/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miastu i Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Miasta Pleszew2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 30/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 29/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 28/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 27/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 26/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 25/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2015r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 24/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia własności lokali znajdujących się w budynku położonym w Marszewie nr 3B.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 23/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2015r. w sprawie nabycia części nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 22/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 21/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok szkolny 2015/2016.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 19/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich finansowania w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 17/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 16/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera prywatnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 15/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 14/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 13/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 12/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 10/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 9/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 8/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie:ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali w 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 7/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany dokumentów: "Księga procdur Audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i GMiny w Pleszewie", "Karta Audytu Wewnętrznego", "Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego zatrudnionego w UMiG w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 6/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 5/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i GMiny Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 4/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 2/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf