VII Kadencja (rok 2017)

Zarządzenie Nr 235/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 235/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad realizacji i rozliczania dotacji celowych oraz zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 234/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 234/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 232/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 232/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 231/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 231/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 230/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 230/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 229/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 229/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 228/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 228/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 227/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 227/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 226/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 226/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 225/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 225/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 224/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 224/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 223/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 223/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 222/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 222/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 221/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 221/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 219/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 219/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 218/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 218/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 217/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 217/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 216/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 216/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 215/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 215VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 214/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 214/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 213/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 213/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jenerowiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu - "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 212/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 212/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu - "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 211/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 211/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Lewandowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu - "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 210/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 206/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 206/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia III rokowań.

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 205/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 205/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2017 w sprawie zmiany koordynatora w projekcie pn. "Nowa Jakość Edukacji".

Pobierz dokumet - format pdf

Zarządzenie Nr 204/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 204/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2017

Zarządzenie Nr 203/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2017

Zarządzenie Nr 202/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 201/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2017

Zarządzenie Nr 201/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/VII/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 200/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 200/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Pani Annie Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 199/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 199/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Bystrzyckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 198/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 198/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Pani Elwirze Łuckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 197/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 197/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jenerowiczowi dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 196/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 196/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 195/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017

Zarządzenie Nr 195/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2017 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Lewandowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn: "Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 194/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 194/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 193/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 192/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 191/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 190/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 190/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 189/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 188/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 187/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017

Zarządzenie Nr 187/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej i zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017

Zarządzenie Nr 186/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017

Zarządzenie Nr 185/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik do Zarządzenia - format pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032 - format pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa - format pdf

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej- format pdf

Zarządzenie Nr 184/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017

Zarządzenie Nr 184/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik do Zarządzenia - format pdf

Projekt budżetu 2018 - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2017

Zarządzenie Nr 183/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 182/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 181/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 180/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 179/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 178/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017

Zarządzenie Nr 176/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017 w sprawie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017

Zarządzenie Nr 175/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017

Zarządzenie Nr 174/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017

Zarządzenie Nr 173/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2017 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2017

Zarządzenie Nr 172/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2017

Zarządzenie Nr 171/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2017 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017

Zarządzenie Nr 170/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017

Zarządzenie Nr 169/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Kuczków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017

Zarządzenie Nr 168/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2017

Zarządzenie Nr 167/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2017

Zarządzenie Nr 166/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 165/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat poniesionych przez mieszkańców poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach "procedury uzupełniającej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 162/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Kuczków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017

Zarządzenie Nr 161/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017 w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017

Zarządzenie Nr 160/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 159/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 158/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 157/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 156/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 155/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 154/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 153/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 152/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie: nabycia 77/100 części nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 151/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017

Zarządzenie Nr 150/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzayjnj, likiwdacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017

Zarządzenie Nr 149/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017 w sprawie:ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017

Zarządzenie Nr 148/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017

Zarządzenie Nr 147/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2017

Zarządzenie Nr 146/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2017

Zarządzenie Nr 145/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2017 w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2017/2018 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2017

Zarządzenie Nr 144/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2017 w sprawie udzielania Pani Romanie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji działań w ramach Rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna+".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2017

Zarządzenie Nr 143/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2017 w sprawie udzielania Panu Januszowi Lewandowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji działań w ramach Rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna+".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2017

Zarządzenie Nr 142/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017

Zarządzenie Nr 141/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat poniesionych przez rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017

Zarządzenie Nr 140/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 139/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 138/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 137/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 136/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 135/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 134/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku - format pdf

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2017 - format pdf

Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 roku - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 133/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 132/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 131/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 130/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2017 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 129/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 128/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonegona sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 127/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017 w sprawie: w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 126/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 125/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 124/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach "procedury uzupełniającej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 122/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2017 w sprawie: nabycia części nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 121/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 120/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 119/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 118/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia III rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017

Zarządzenie Nr 117/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017

Zarządzenie Nr 116/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017

Zarządzenie Nr 115/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017

Zarządzenie Nr 114/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017

Zarządzenie Nr 113/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2017

Zarządzenie Nr 112/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 111/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 110/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 109/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 108/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017

Zarządzenie Nr 107/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017

Zarządzenie Nr 106/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2017

Zarządzenie Nr 105/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lipca 2017 w sprawie zarządzania oraz instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą "Nowa Jakość Edukacji".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2017

Zarządzenie Nr 104/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2017 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 103/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogowej przejścia i przejazdu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 102/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia jego składu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 101/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 100/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowania.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017

Zarządzenie Nr 99/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2017 w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2017

Zarządzenie Nr 98/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2017 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 97/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie powołania zespołu zarządzającego w celu realizacji projektu "Nowa jakość Edukacji".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 96/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: izmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 95/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 94/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 93/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 92/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Pleszewie przy ulicy Św. Ducha.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 92/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 90/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 89/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 88/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 87/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 86/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 85/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 83/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 82/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie: przyznania dotacji klubowi sportowemu

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 81/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 czerwca 2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w związku z Budżetem Obywatelskim 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 80/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 79/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 78/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 77/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 76/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 75/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku ww sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 74/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 73/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 72/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu tworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 71/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 w sprawie:wykazania do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2017

Zarządzenie Nr 70/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2017

Zarządzenie Nr 69/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 68/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 67/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 66/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 65/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 64/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2017

Zarządzenie Nr 63/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017

Zarządzenie Nr 62/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017

Zarządzenie Nr 61/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017

Zarządzenie Nr 60/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2017

Zarządzenie Nr 59/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 58/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 57/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 56/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 55/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie: wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 53/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 52/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 50/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: powołania komisji do rozliczenia środków pieniężnych z automatu poboru opłat za korzystanie z szalet miejskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 49/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Pleszew i jej jednostkach organizacyjnych.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 48/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Prokopów..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 47/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Pleszewie przy ulicy Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 46/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 45/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o dochodach i wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 44/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 43/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 42/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017

Zarządzenie Nr 41/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok.

Pobierz zarzadzenie - format pdf

Pobierz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2017

Zarządzenie Nr 39/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2017 w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 37/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia I rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 36/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 26/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 35/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 35/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 34/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017

Zarządzenie Nr 34/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
 

Zarządzenie Nr 33/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie Nr 33/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 32/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie Nr 32/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
 

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017

Zarządzenie Nr 30/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/VII/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017

Zarządzenie Nr 29/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 28/1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017

Zarządzenie Nr 28/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 26/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 25/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kuczków przy ulicy Parkowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 24/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zawidowice.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 23/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 22/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2017 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 21/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 20/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 19/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie : nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 17/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 16/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Pleszewie przy ulicy Św. Ducha.
 

Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

 

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku. - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 12/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia. - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 10/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 

Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wykazania do sprzedaży pojazdów samochodowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew oraz powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w/w pojazdów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 4/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wezwania raportu oraz abonamentu zezwolenia
 

Zarządzenie Nr 2/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.
 

Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017r.