VIII Kadencja (rok 2019)

Zarządzenie Nr 35/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019

Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2019

Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2019 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 300/3 położonej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w  budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019

Zarządzenie Nr 28/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 24/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2019

Zarządzenie Nr 21/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2019 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 18/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2019

Zarządzenie Nr 15/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2019 w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 14/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 12/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 11/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 8/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 6/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 4/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 1/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf