VIII Kadencja (rok 2020)

Zarządzenie Nr 302/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 302/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2020 sprawie zmiany zarządzenia Nr 219/VIII/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych i weryfikacyjnych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 301/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 301/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 300/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 300/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 299/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 299/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 298/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 298/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 297/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 297/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 296/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 296/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 295/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 295/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 294/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 294/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 293/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 293/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 292/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 292/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 291/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 291/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 290/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 290/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości (tj. dz. nr 2240/6 i 2240/7 za dz. nr 2236/4) oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości (działek nr 2235/2, 2236/3 i 2236/5) położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 289/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 289/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 288/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 288/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 287/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 287/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 286/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 286/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 285/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 285/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 284/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 284/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 283/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 283/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 282/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 282/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 281/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 281/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 280/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 280/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 279/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 279/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 278/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 278/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 277/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 277/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 276/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 276/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 275/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 275/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 274/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 274/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 273/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020

Zarządzenie Nr 273/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 272.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020

Zarządzenie Nr 272.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 272/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020

Zarządzenie Nr 272/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 271.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020

Zarządzenie Nr 271.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 271/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020

Zarządzenie Nr 271/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 270/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 270/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Annie Marii Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 269/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 269/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Korniluk dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 268/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 268/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Elwirze Łuckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 267/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 267/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Marii Bystrzyckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 266/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 266/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Romanie Katarzynie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 265/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020

Zarządzenie Nr 265/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Jolancie Barbarze Robaczyk dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 264/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 264/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 263/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 263/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020 .

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 262/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 262/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 261/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 261/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 260/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 260/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 259/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 259/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 258/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 258/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 257/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 257/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wykazania do sprzedaży działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 256/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 256/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 255/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2020

Zarządzenie Nr 255/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 254/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2020

Zarządzenie Nr 254/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poszerzenie nieruchomości przyległych) działek będących własnością Skarbu Państwa, a w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 253/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2020

Zarządzenie Nr 253/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu działania - "Mobilnego Urzędnika" - w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 252/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2020

Zarządzenie Nr 252/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2020 w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 251/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020

Zarządzenie Nr 251/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020 w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych,niezabudowanych położonych w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 250/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020

Zarządzenie Nr 250/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 249/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020

Zarządzenie Nr 249/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2020 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 248/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2020

Zarządzenie Nr 248/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2020

Zarządzenie Nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2020 w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 246/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2020

Zarządzenie Nr 246/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada 2020 w sprawie ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, które podlegają wykazaniu w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 245/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2020

Zarządzenie Nr 245/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 244.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020

Zarządzenie Nr 244.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020

Zarządzenie Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 243/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020

Zarządzenie Nr 243/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 242/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2020

Zarządzenie Nr 242/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2020 w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 241/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2020

Zarządzenie Nr 241/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 239/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 239/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 238/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 238/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 237/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 237/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 236/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 236/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020

Zarządzenie Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 234/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2020

Zarządzenie Nr 234/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 233.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020

Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020

Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 232/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020

Zarządzenie Nr 232/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie przejścia i przejazdu przez działkę numer 1039 położoną w Pleszewie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 231/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 231/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020

Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Pleszewie, będących własnością Skarbu Państwa, a w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 229/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020

Zarządzenie Nr 229/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 228/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020

Zarządzenie Nr 228/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 227/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020

Zarządzenie Nr 227/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 226/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020

Zarządzenie Nr 226/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 225/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020

Zarządzenie Nr 225/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 224/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020

Zarządzenie Nr 224/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 października 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości przyległych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020

Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 222/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020

Zarządzenie Nr 222/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 221/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020

Zarządzenie Nr 221/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 220/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020

Zarządzenie Nr 220/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020 w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 219/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020

Zarządzenie Nr 219/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych i weryfikacyjnych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 218/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020

Zarządzenie Nr 218/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020 w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 216/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020

Zarządzenie Nr 216/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2020 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 215/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020

Zarządzenie Nr 215/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 214/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020

Zarządzenie Nr 214/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 213/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020

Zarządzenie Nr 213/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020       

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020

Zarządzenie Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 211/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020

Zarządzenie Nr 211/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży działek, niezabudowanych położonych w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020

Zarządzenie Nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020 w sprawie: zamiany nieruchomości (t. j. dz. nr 2240/6 i 2240/7 za dz. nr 2236/4) oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości (działek nr 2235/2, 2236/3 i 2236/5) położonych w Pleszewie.,1233 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 209/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 209/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 208/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 208/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 207/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 207/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 206/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 206/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 205/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 205/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 204/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 204/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 203/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020

Zarządzenie Nr 203/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 202/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 202/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 201/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2020

Zarządzenie Nr 201/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020

Zarządzenie Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 199/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020

Zarządzenie Nr 199/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 198/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2020

Zarządzenie Nr 198/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2020 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 197/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2020

Zarządzenie Nr 197/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 196/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2020

Zarządzenie Nr 196/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2020 w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 195/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 195/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 194/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 194/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 193/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 193/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 192/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 192/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 191/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 191/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie: harmonogramu prac nad przygotowywaniem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 190/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 190/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 189/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 189/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie: ogłoszenia II rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 185/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 185/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 184/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 184/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 183/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 183/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 182/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 182/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 181/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2020

Zarządzenie Nr 181/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2020 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 180/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2020

Zarządzenie Nr 180/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2020 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 179/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020

Zarządzenie Nr 179/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020

Zarządzenie Nr 178/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020

Zarządzenie Nr 177/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020

Zarządzenie Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 175/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020

Zarządzenie Nr 175/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 174/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020

Zarządzenie Nr 174/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 173/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020

Zarządzenie Nr 173/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 172/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020

Zarządzenie Nr 172/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży lokalu użytkowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020

Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020

Zarządzenie Nr 170/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2020 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020

Zarządzenie Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 168/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020

Zarządzenie Nr 168/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 167/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020

Zarządzenie Nr 167/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 166/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020

Zarządzenie Nr 166/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 165/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020

Zarządzenie Nr 165/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 164/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020

Zarządzenie Nr 164/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020

Zarządzenie Nr 163/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 162/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020

Zarządzenie Nr 162/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew wkładu rzeczowego do majątku Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020

Zarządzenie Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowe Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 160/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2020

Zarządzenie Nr 160/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I rokowań na sprzedaż kompleksu działek w Zielonej Łące.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 159/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2020

Zarządzenie Nr 159/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 157/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 157/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 156/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 156/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 155/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 155/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 154/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 154/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 153/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 153/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 152/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 152/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2020 r. podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 150/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 149/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 148/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 148/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 147/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 147/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 146/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2020 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 143/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 142/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 141/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 140/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 139/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowwego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 138/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 137/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Marii Siereckiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 136/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Iwonie Annie Korniluk, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 135/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 134/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 133/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 132/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 131/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 130/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 129/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 127/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 127/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 126/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 125/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 124/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 123/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 121/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020

Zarządzenie Nr 121/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 120/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2020

Zarządzenie Nr 120/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Warneńczyka i Podgórnej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 119/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 119/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Gajewskiej - wicedyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 118/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 118/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Danucie Prusinowskiej - Zmyślony, dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 117/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 117/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Korniluk, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 116/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Bystrzyckiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 115/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Romanie Kaczmarek, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wypuszczowi, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 113/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży działek, niezabudowanych położonych w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 112/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie : powołania Komisji do spraw wyceny budynków nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020

Zarządzenie Nr 111/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie, na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020

Zarządzenie Nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 w sprawie: podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 109/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 108/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 107/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 106/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 105/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 103/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 102/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Brzeziu przy ul. Wincentego Witosa.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 101/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 100/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za kwiecień 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 99/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 98/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 97/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 96/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 93/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 92/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 91/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 90/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 89/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 88/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 87/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 86/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 85/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 84/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 83/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 82/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020 w sprawie: odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 81/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres kwiecień, maj 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 79/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 78/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2020 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 77/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 76/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 75/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2020 sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74.2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 74.2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 74.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 74/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 73/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 72/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020

Zarządzenie Nr 70/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2020

Zarządzenie Nr 69/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2020

Zarządzenie Nr 68/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2020 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2020

Zarządzenie Nr 67/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 marca 2020 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia I rokowań na sprzedaż nieruchomościz abudowanej położonej w Bronowie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2020

Zarządzenie Nr 66/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2020 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2020

Zarządzenie Nr 65/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2020

Zarządzenie Nr 64/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2020 w sprawie procedur postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2020

Zarządzenie Nr 63/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2020 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2020

Zarządzenie Nr 62/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020

Zarządzenie Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2020

Zarządzenie Nr 60/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2020 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2020

Zarządzenie Nr 59/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 marca 2020 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2020

Zarządzenie Nr 58/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2020 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1153, położonej w Pleszewie przy ul. Wodnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020

Zarządzenie Nr 57/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Pleszew oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020

Zarządzenie Nr 56/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2291/2 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020

Zarządzenie Nr 55/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2020

Zarządzenie Nr 54/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 marca 2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 53/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 52/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 51/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2020 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 50/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 49/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020

Zarządzenie Nr 48/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 luty 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020

Zarządzenie Nr 47/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020

Zarządzenie Nr 46/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020

Zarządzenie Nr 45/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2020

Zarządzenie Nr 44/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2020 w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2020

Zarządzenie Nr 43/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020

Zarządzenie Nr 42/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020

Zarządzenie Nr 41/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020

Zarządzenie Nr 40/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 39/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu admnistracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 38/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020

Zarządzenie Nr 36/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 35/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 32/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 29/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek dla właścicieli nieruchomości budujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2020 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2020

Zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lutego 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 26/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 25/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 24/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 23/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 19/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290 i 2291/2 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 15/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 13/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 12/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 11/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290 i 2291/2 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 8/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 5/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 3/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie: powołania Komisji Społecznej do spraw przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf