VIII Kadencja (rok 2021)

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie sprzedaży prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "ROCZNIAK", model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf