VIII Kadencja (rok 2021)

Zarządzenie Nr 114/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 114/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/15 położonej w Kowalewie wraz z prawem własności budynków i budowli.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 112/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Chorzewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 111/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kuczkowie (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2021 roku

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 107/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021 w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Wrzesińskiej, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 3684/8.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 106/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 104/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021

Zarządzenie Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 102/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 101/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 100/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 99/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 98/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 97/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 96/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 95/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021

Zarządzenie Nr 94/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenia Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenia Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenia Nr 91/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenia Nr 91/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021

Zarządzenie Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenia Nr 89/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r.

Zarządzenia Nr 89/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 88/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 88/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 87/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 86/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 84/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej (na rzecz użytkownika wieczystego).

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 83/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej (77/1), położonej w Bronowie, na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 77/5, położonej w Bronowie, na poszerzenie nieruchomości przyległych tj. działek 77/4 i 77/7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 81/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 80/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia

Zarządzenie Nr 79/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 78/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 76/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 74/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 73/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 72/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 71/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zarządzenie Nr 66/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 66/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 listopada w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przejścia na tryb pracy zdalnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021

Zarządzenie Nr 65/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 w sprawie ustalenia w 2021 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021

Zarządzenie Nr 64/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2021 w sprawie zasad wyliczenia w 2021 r. podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszewna rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 62/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 60/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu w przewozach pasażerskich na linii użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości cen za przewóz osób i bagażu w przewozach pasażerskich na lini użyteczności publicznej PL organizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 58/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowane, położone w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej, na poszerzenie nieruchomości przyległych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 57/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości, niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 56/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 55/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.  w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 54/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 52/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 51/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 49/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 47/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 41/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 40/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 39/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 38/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 21/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie sprzedaży prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "ROCZNIAK", model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf