VIII Kadencja (rok 2022)

 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 9/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie wyodrębnienia własności lokalu nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym, położonym w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 5/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie ustalenia w 2022 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 4/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2022 w sprawie zasad wyliczenia w 2022 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022

Zarządzenie Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf