VIII Kadencja (rok 2023)

 

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 20/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 19/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 9/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 7/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wyliczenia w 2023 r. podstawowej kwoty dotacji oraz jej aktualizacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 6/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na ścianach budynków oraz ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 4/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 3/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, Stałych Zespołów Inwentaryzacyjnych, Kontrolera Spisowego oraz Komisji Likwidacyjnej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania oceniaczy do przeprowadzania oszacowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Pobierz dokument - format pdf