Rok 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za IV kwartał 2019.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za IV kwartał 2019.

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - N - format pdf

RB - NDS - format pdf

RB Z - format pdf

Lista wiadomości