Rok 2019

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019

Lista wiadomości