Rok 2019

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019

Lista wiadomości