Rok 2005

Informacja o dotacjach otrzymanych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005 z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom

Informacja o pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew
innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2005r.

Pliki zawierają opracowane w formacie pdf sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 

Strona tytułowa sprawozdania (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - uwagi wstępne (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - budżet 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - inwestycje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dotacje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - zadania zlecone (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - porozumienia 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - pomoc finansowa 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - GFOŚIGW 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - srodki specjalne 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rachunek dochodów własnych 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - TABELE (format pdf)

Zarządzenie Nr 427/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2005

Uchwała Nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005r.

Zarządzenie Nr 424/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 419/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 grudnia 2005

Zarządzenie Nr 410/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 403/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2005 r.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego

Kwartalne sprawozdanie o deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała XXXIII/241/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Zarządzenie Nr 393/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 375/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 363/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwała XXXII/228/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Zarządzenie Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2005 r.

Zarządzenie Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

Uchwała NR XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005

pełna treść dokumentu znajduje sie w dziale Rada MiejskaXXVIII sesja Rady Miejskiej
 

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew

 
 
Zadłużenie długoterminowe miasta i gminy Pleszew na 31.12.2004 r.
Wyszczególnienie 2004.12.31
Obligacje MiG Pleszew (seria B) z 2000 roku 2 000 000 zł
Obligacje MiG Pleszew (seria C) z 2001 roku 1 000 000 zł
kredyt BGK - Warszawa (1999) 174 043 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 666 668 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 225 000 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 525 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2001) 65 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003) 247 500 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003) 577 300 zł
pożyczka NFOŚiGW - Warszawa (2001/2004) 5 103 895 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2004) 127 000 zł
Prognozowany dług na koniec roku ogółem 10 711 406 zł
Prognozowane dochody ogółem 49 618 373 zł
Prognozowane wydatki ogółem 47 905 330 zł
Stosunek % długu do dochodów 21,59%

Informacja o stanie majątku komunalnego za rok 2004

Dokument zawiera informacje o stanie majatku komunalnego.
Wszystkie informacje zostały przygotowane w formacie pdf.
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 
UWAGA !!!
       Dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Wspólników
 
 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z O.O.

Dokument zawiera skanowane załączniki w formacie jpg.
 

Zarządzenie Nr 404/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 371/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2005r

Zarządzenie Nr 346/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Pełny tekst zarządzenia znajduje sie w dziale Burmistrz / Zarządzenia Burmistrza
 

Zarządzenie Nr 324/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2005 r.

Pełny tekst zarządzenia znajduje sie w dziale Burmistrz / Zarządzenia Burmistrza
 

Uchwała nr SO-71/2-D/Ka/05 z dnia 24-lutego-2005r.

 
 

Uchwała nr SO-70/2-P/Ka/05 z dnia 24 lutego 2005r

Dokument został zeskanowany z oryginału papierowego - dostęny tylko w formacie jpg.