Rok 2012

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2012

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2012 roku.
 

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2012

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf 

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej art.. 37 ust 1 pkt 2 lit. G ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Pobierz wykaz - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2012 (pobierz pdf)

Uchwała Nr SO-0952/II/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012

Uchwała Nr SO-0952/II/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0952/I/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012

Uchwała Nr SO-0952/I/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0951/50/D/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012

Uchwała Nr SO-0951/50/D/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała SO-0953/24/3/Ka/2012 z dnia 6 września 2012r.

Uchwała SO-0953/24/3/Ka/2012 z dnia 6 września 2012r. Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i gminy Pleszew  za pierwsze półrocze 2012r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała SO-0950/39/3/Ka/2012 z dnia 4 lipca 2012r.

Uchwała SO-0950/39/3/Ka/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała SO-0953/42/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 czerwca2012r.

Uchwała SO-0953/42/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2012r.. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011r.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała SO-0954/43/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r.

Uchwała SO-0954/43/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała SO-0951/15/P/3/Ka/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.

Uchwała SO-0951/15/P/3/Ka/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała SO-0951/12/D/3/Ka/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.

Uchwała SO-0951/12/D/3/Ka/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf