Rok 2013

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej art.37 ust 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2013 roku.
 
Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2013

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 (pobierz pdf)

Uchwała Nr SO 0952/II/42/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0952/II/42/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr SO 0952/I/42/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0952/I/42/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok.
 

Uchwała Nr SO0951/67/D/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0951/67/D/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie wyrażenia opinii o o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.
 

Uchwała Nr SO 0950/70/3/Ka/2013 z dnia 31 października 2013

Uchwała Nr SO 0950/70/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Uchwała Nr SO 0953/53/3/KA/2013

Uchwała Nr SO 0953/53/3/KA/2013 w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2013r.

Pobierz  - format pdf

Uchwała Nr SO 0950/40/3/KA/2013

Uchwała Nr SO 0950/40/3/KA/2013 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu

Pobierz  - format pdf

Uchwała Nr SO 0954/45/3/KA/2003

Uchwała Nr SO 0954/45/3/KA/2003 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Pobierz  - format pdf

Uchwała Nr SO 0951/3/D/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013

Uchwała Nr SO 0951/3/D/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO 0951/4/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013

Uchwała Nr SO 0951/4/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf