Rok 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014 (pobierz pdf)

Uchwała Nr SO-0952/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r.

Uchwała Nr SO-0952/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0957/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r

Uchwała Nr SO-0957/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO-0951/59/D/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2014r.

Uchwała Nr SO-0951/59/D/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr SO 0953/35/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2014r.

Uchwała Nr SO 0953/35/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2014 roku.
 

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za 2014 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 (pobierz pdf)

Uchwała Nr SO 0954/33/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr SO 0954/33/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013.

Pobierz dokument - format pdf