Rok 2018

Uchwała Nr SO-0952/21/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr SO-0952/21/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości